• HEM
  • PRODUKTER
  • RÅD OCH TEKNIK
  • REFERENSER
  • OM LGG
  • KONTAKTA OSS
  • SUPPORT
Compakt P   TA modulator

Styrventil Compact-P

Tryckoberoende, med mät- och injusteringsfunktion.

TA-COMPACT-P

Dn 15

Dn 10

Dn 20

Dn 25

Dn 32

qnom [l/h]

ΔpV

min

21,5

120

15

400

400

300272

300272

400

400

400

15

15

23

23

470

1150

2210

3700

88

210

410

800

min*

max

max

Art.Nr

*Gäller för läge 10, fullt öppen. Andra lägen kräver lägre differenstryck.