• HEM
  • PRODUKTER
  • RÅD OCH TEKNIK
  • REFERENSER
  • OM LGG
  • KONTAKTA OSS
  • SUPPORT

RÅD & TEKNIk

Här hittar du råd och tips från över 40 års erfarenhet samlade i några korta kompendier. Det är Gert Nimblad, grundare av LGG, som har skrivit dessa. Detta för att på ett bra sätt sprida sin kunskap han skaffade sig genom sina många projekt och gedigna utbildning.

Dokument

Komfortkyla vid bergvärme

Goda råd om fläktluftkylare

Råd och tips kassettluftkylare

Råd och tips Aurora Hotellapparater/klimatmoduler

Råd och tips Mega Power

Formelsamling för luftkylare

Att komplettera en bergvärmeanläggning med komfortkyla är som regel ganska smidigt.Här kommer 2 dokument som i detalj beskriver hur man gör.

Inkopplingsschema

Systembild