• HEM
 • PRODUKTER
 • RÅD OCH TEKNIK
 • REFERENSER
 • OM LGG
 • KONTAKTA OSS
 • SUPPORT

E122

E122 är en enkel rumsenhet som är avsedd att användas med reglerenheterna C221/C222.

 • Den har en inbyggd temperaturgivare, börvärdesratt och en knapp för fläkthastighetsreglering.
 • Indikatorlamporna visar aktuell funktion (röd (värmning), blå (kylning), off (dödzon)) och aktuell fläkthastighet.
 • IP20
 • 87 x 86 x 30 m
 • Komplett dokumentation finns på www.produal.se
 • Lagerhålls i Kalmar.