• HEM
 • PRODUKTER
 • RÅD OCH TEKNIK
 • REFERENSER
 • OM LGG
 • KONTAKTA OSS
 • SUPPORT

CU-LH-MOD

Proxima CU-LH-MOD är särskilt avsedd för mer avancerade rums- och zonregleringsapplikationer som kräver fler funktioner än vanliga regulatorer.

 • Reglerenheten har två separata reglerslingor och en kaskadregleringsslinga.
 • Enheten har tre driftlägen för energisparande funktioner.
 • Utgångarna, börvärdena och regulatorns dödzon kan konfigureras separat för varje driftläge.
 • 4-pipe fläktkonvektor kontroll, 2-pipe fläktkonvektor kontroll, Golvärme, Golvvärme/kyla, Kyltak, Air handling unit control, 6-vägs ventilstyrning, Montage ovan undertak
 • 3 hastighetsstyrning av fläkt med FCRY 3, EC-fläkt styrning, VAV styrning, Behovsanpassad CO2 styrning, Modbus, 3 hastighetsstyrning av fläkt, Ingång för nyckelkort, Övergångsfunktionalitet, Ingång för dörr-/fönsterbrytare, Ingång för kondensbrytare, Närvaroingång (PIR), Ingång för extern temperaturgivare, Ingång för temperaturtransmitter
 • Komplett dokumentation finns på www.produal.se.
 • Lagerhålls i Kalmar