• HEM
 • PRODUKTER
 • RÅD OCH TEKNIK
 • REFERENSER
 • OM LGG
 • KONTAKTA OSS
 • SUPPORT

HLS 44 SE

HLS 44 är en mångsidig rumsregulator för temperaturen i enskilda rum och för regleringstillämpningar vad beträffar variabel luftvolym (VAV).

Denna regulator är samtidigt väggenhet.

 • Ställmotorer 24 V on/off eller 0–10 V. Bägge alter- nativen finns alltid. Standard är programmerad efter dokument HLS-44-55-LGG. Denna programmering innebär fläktdrift vid kylning. Eventuell värme med radiatorer.
 • Max 4 ställmotorer kan anslutas. Kan även levereras med fläktdrift enbart vid värme, eller fläktdrift både vid kyla och värme.
 • Tre fläkthastigheter: 1,2; 2,6 och 5,5 V.
 • Kan kopplas upp mot ModBus
 • Lagerhålls i Kalmar.
 • Regulatorn kan även levereras i svart utförande.