• HEM
 • PRODUKTER
 • RÅD OCH TEKNIK
 • REFERENSER
 • OM LGG
 • KONTAKTA OSS
 • SUPPORT

Nimbus-Wall

 • Är utvecklad i nära samarbete med Elco-Spa. Apparaten är uppmätt som komplett apparat i Elco's certifierade lab.
 • Har mycket låg ljudnivå, och EC-motorn är mycket energisnål.
 • För kylning och/eller värming.
 • Är lämplig för fjärrkyla med krav på stora ΔT.
 • Luftriktning uppåt eller inåt rummet.
 • Har låg bygghöjd, 440 mm.
 • Enkelt åtkomligt filter.
 • Kondenstråg i rostfri plåt.
 • Är servicevänlig.
 • LGG har flera anpassade styrutrustningar.
 • LGG har flera anpassade galler.

Montage i fönsterbänk eller möbel
För köldbärartemperatur 7/12 ºC Psens = 0,8 - 2,6 kW
För köldbärartemperatur 7/17 ºC Psens = 0,8 - 2,4 kW
För köldbärartemperatur 14/18 ºC Psens = 0,5 - 1,7 kW