• HEM
 • PRODUKTER
 • RÅD OCH TEKNIK
 • REFERENSER
 • OM LGG
 • KONTAKTA OSS
 • SUPPORT

NIMBUS-ROOF

 • Är utvecklad i nära samarbete med Elco-Spa. Apparaten är uppmätt som komplett apparat i Elco's certifierade lab.
 • Har mycket låg ljudnivå, och EC-motorn är mycket energisnål.
 • För kylning och/eller värming.
 • Är lämplig för fjärrkyla med krav på stora ΔT.
 • Luftriktning nedåt från tak.
 • Har låg bygghöjd, 225 mm.
 • Enkelt åtkomligt filter.
 • Kondenstråg i rostfri plåt.
 • Är servicevänlig.
 • LGG har flera anpassade styrutrustningar