• HEM
 • PRODUKTER
 • RÅD OCH TEKNIK
 • REFERENSER
 • OM LGG
 • KONTAKTA OSS
 • SUPPORT

NIMBUS ECM

 • Är utvecklad i nära samarbete med Elco-Spa. Alla storlekar är uppmätta som kompletta apparater i Elco's certifierade lab.
 • Har mycket låg ljudnivå, och EC-motorn är mycket energisnål.
 • För kylning och/eller värming.
 • Finns för horisontellt och vertikalt montage.
 • Utförande för torr och för våt kylning.
 • Är lämplig för fjärrkyla med krav på stora ΔT.
 • Kan levereras med eller utan vitt hölje.
 • Enkelt åtkomligt filter.
 • Kondenstråg i rostfri plåt vid kondenserande kylning.
 • Är servicevänlig.
 • LGG har flera anpassade styrutrustningar.
Montage i tak eller på vägg
För köldbärartemperatur 7/12 ºC Psens = 0,8 - 4,9 kW
För köldbärartemperatur 7/17 ºC Psens = 0,8 - 4,8 kW
För köldbärartemperatur 14/18 ºC Psens = 0,5 - 3,1 kW