• HEM
  • PRODUKTER
  • RÅD OCH TEKNIK
  • REFERENSER
  • OM LGG
  • KONTAKTA OSS
  • SUPPORT
Hotellaggragatet Aurora Secur från LGG för våt kyla anpassat för hotell

Hotellaggregat
Aurora SECUR

Komplett hotellaggregat för måttliga effekter. Denna hotellapparat kan användas vid våt kylning vid måttliga effekter.

Vid större effekter används Aurora hotellapparat. Eftersom effekten och därmed luftflödet är mindre räcker det med ljuddämpning i apparatens inlopp. Och i stället för en ljuddämpare efter apparaten, används en en cirkulär ljuddämpare enbart för tilluften.

Hotellapparaten byggs kring vår luftkylare Secur storlek 4. Luftkylare Secur har en mycket energisnål fläktmotor. Vid fläkthastighet 1 drar den bara 17 W.

Sensibel kyleffekt vid 21 dB(A) är 786 W.
Sensibel kyleffekt vid 27 dB(A) är 1100 W

Komplett apparat för hotell
Våt kylning måttliga effekter

För köldbärartemperatur 7/12 ºC Psens = 1,6 kW

 

Dokument

Elscheman Zonecontrols C222 (Styrpaket nr.1)

Datablad

Master

Slav