• HEM
  • PRODUKTER
  • RÅD OCH TEKNIK
  • REFERENSER
  • OM LGG
  • KONTAKTA OSS
  • SUPPORT
aurora kompakt ecm

Fläktluftkylare Aurora Kompakt-ECM

I hotell ställs höga krav på låg ljudnivå, god kapacitet för snabb individuell temperaturanpassning, lång livslängd och enkel service. LGG Inneklimats fläktluftkylare AURORA Kompakt-ECM uppfyller dessa krav.

Kyleffekt vid 20 dB(A) är hela 1,3 kW.

Komplett apparat för hotell
Torr eller våt kylning

För köldbärartemperatur 7/12 ºC Psens = 2,1 kW
För köldbärartemperatur 7/17 ºC Psens = 1,9 kW
För köldbärartemperatur 14/18 ºC Psens = 1,3 kW