• HEM
  • PRODUKTER
  • RÅD OCH TEKNIK
  • REFERENSER
  • OM LGG
  • KONTAKTA OSS
  • SUPPORT
LGGs induktionsluftkylare Aurora är speciellt framtagen för hotell

Induktionsluftkylare AURORA för hotell

Kraftfull Induktionsluftkylare som finns i 2 varianter.

  • För konstant luftflöde. Denna har 1 kammare och kallas därför Single Chamber.
  • För 2 flöden, fullflöde och sparflöde. Denna har 2 kammare och kallas Dual Chamber.

Den patenterade konstruktionen med 2 kammare gör att effekten i hög grad bibehålls även vid sparflöde (I motsats till effekten i traditionella induktionsapparater). I många fall är effekten vid sparflöde lika stort som dimensionerade effekten i rummet.

Egenutvecklade dysor bidrar till en låg ljudnivå.

Induktionsluftkylaren finns även i 4-rörsutförande med värme.

Kyleffekt vid 24 dB(A) och 25 l/s vid 50 Pa är 798 W
Vid sparflöde 14,5 l/s och 50 Pa är effekten 583 W.

Induktionsluftkylare för hotell
Torr kylning

För köldbärartemperatur 14/18 ºC Psens = 0,9 kW

 

Relaterade Produkter

Styrutrustning

Kondensvattenpump