Nimbus-Wall

 • Är utvecklad i nära samarbete med Elco-Spa. Apparaten är uppmätt som komplett apparat i Elco's certifierade lab.
 • Har mycket låg ljudnivå, och EC-motorn är mycket energisnål.
 • För kylning och/eller värming.
 • Är lämplig för fjärrkyla med krav på stora ΔT.
 • Luftriktning uppåt eller inåt rummet.
 • Har låg bygghöjd, 440 mm.
 • Enkelt åtkomligt filter.
 • Kondenstråg i rostfri plåt.
 • Är servicevänlig.
 • LGG har flera anpassade styrutrustningar.
 • LGG har flera anpassade galler.
Nimbus-WALL

Montage i fönsterbänk eller möbel.
För köldbärartemperatur 7/12 ºC Psens = 0,8 - 2,6 kW
För köldbärartemperatur 7/17 ºC Psens = 0,8 - 2,4 kW
För köldbärartemperatur 14/18 ºC Psens = 0,5 - 1,7 kW

Stockholm

Solkraftsvägen 25
135 70 Stockholm
Telefon: 08 - 744 04 25

Kalmar

Franska vägen 8
393 56 Kalmar
Tel: 0480 - 156 61