HIGH WALL

  • för montage högt på vägg
  • tyst utförande
  • 4 storlekar
  • 6 fläkthastigheter
  • för 2 rörssystem
  • kan levereras med styrutrustning för individuell reglering eller master- /slave- utförande
  • EUROVENT Certifierade ljud- och kapacitetsdata
- Rumsregulator med AUTO-funktion och väggmonterad börvärdesomställare för temperatur och fläkthastighet, styrventil med termiskt ställdon. I AUTO-läge arbetar styrventil och fläkthastighet i sekvens för lägsta ljudnivå.
HIGH WALL

Montage högt på vägg
Torr eller våt kylning
KB 7/12 ºC 2,9 kW
KB 7/17 ºC 2,3 kW
KB 14/18 ºC 1,4 kW

Stockholm

Solkraftsvägen 25
135 70 Stockholm
Telefon: 08 - 744 04 25

Kalmar

Franska vägen 8
393 56 Kalmar
Tel: 0480 - 156 61