RVFS Silent

  • har mycket låg ljudnivå. Hela 1,3 kW vid 25 dB(A), 10m2 Sabine
  • är lämplig för fjärrkyla med krav på stora ?T
  • dropplåda i rostfri plåt vid kondenserande kylning.
  • finns endast för montage i tak (horisontellt montage).
  • för kylning och eventuell värmning.
  • kan fås med 2 styralternativ (24V och 230V) för individuell reglering eller
  • Master-/ Slave-utförande.
- Rumsregulator med AUTO-funktion och väggmonterad börvärdesomställare för temperatur och fläkthastighet, styrventil med termiskt ställdon. I AUTO-läge arbetar styrventil och fläkthastighet i sekvens för lägsta ljudnivå.
RVFS Silent

Montage i tak
Torr eller våt kylning
KB 7/12 ºC 2,1 kW Extra tyst utförande
KB 7/17 ºC 1,9 kW
KB 14/18 ºC 1,3 kW

Dokument

Datablad
Instruktioner
CE-dokumentation
Miljödeklaration

Elscheman Zonecontrols C222 (Styrpaket nr.2)

Master
Slave

Elscheman Siemens RDG100

Singel
Parallell

Stockholm

Solkraftsvägen 25
135 70 Stockholm
Telefon: 08 - 744 04 25

Kalmar

Franska vägen 8
393 56 Kalmar
Tel: 0480 - 156 61