RVFH

  • är lämplig för fjärrkyla med krav på stora ΔT
  • finns i 3 storlekar.
  • är med sin mycket låga ljudnivå anpassad till svenska önskemål.
  • är byggd för kondenserande kylning med dropplåda i rostfri plåt.
  • har 5-hastighets fläktmotor och kan därför enkelt anpassas till speciella ljud- och effektkrav.
  • finns för montage i tak.
  • för värmning och kylning.
  • kan fås med 2 styralternativ (24 0ch 230V) för individuell reglering eller Master-/ Slave-utförande.
- Rumsregulator med AUTO-funktion och väggmonterad börvärdesomställare för temperatur och fläkthastighet, styrventil med termiskt ställdon. I AUTO-läge arbetar styrventil och fläkthastighet i sekvens för lägsta ljudnivå.
RVFH

Montage i tak eller på vägg
Våt kylning
KB 7/17 ºC (fjärrkyla) 4,7 kW
KB 7/12 ºC 5,7 kW

Dokument

Datablad
Installation
CE-dokumentation
Miljödeklaration

Elscheman Zonecontrols C222 (Styrpaket nr. 2)

Master
Slav

Elscheman Siemens RDG100

Singel
Parallell
Parallell > 4 apparater

Stockholm

Solkraftsvägen 25
135 70 Stockholm
Telefon: 08 - 744 04 25

Kalmar

Franska vägen 8
393 56 Kalmar
Tel: 0480 - 156 61