Spiskåpa Pandora Green Flow 5.0

I moderna kök ställs höga krav på design och finnish samt energieffektivitet. Pandora Green Flow 5.0 monteras dolt bakom skåpslucka, och det finns inga knappar eller rattar. Kåpans stora volym gör att luftflödet kan begränsas, vilket sparar både energi och installationskostnad.

Kåpan finns i flera utförande, och med släckningautrustning som tillval.Osupptagningsförmåga uppmätt hos RISE
Mätstandard

Luftflöde SS-EN 61:591 SS-EN 13141-3:2017 Vägd *
l/s % % %
60 >96 75 +/- 4 92
30 96 57 +/- 6 88
20 95 ej mätt 86
15 85 38 +/- 9 76
* Se film nedan eller dokument: Vägd osuppfångningsförmåga.


Pandora Spiskåpa


Pandora 1
Pandora 2
Pandora 3
Pandora 4
Pandora 5
Pandora 6
Pandora 7
Pandora 8
Pandora 9
Pandora 10

Pandora 1
Pandora 2
Pandora 3
Pandora 4

Stockholm

Solkraftsvägen 25
135 70 Stockholm
Telefon: 08 - 744 04 25

Kalmar

Franska vägen 8
393 56 Kalmar
Tel: 0480 - 156 61