Spiskåpa Pandora Green Flow

  • För dolt montage bakom skåplucka.
  • Klarar 96% osuppfångningsförmåga enligt SS-EN 61:591 redan vid 30 l/s.
  • Klarar 95% osuppfångningsförmåga enl SS-EN 61:591 redan vid 20 l/s.
  • Klarar 85% osuppfångningsförmåga enl SS-EN 61:591 redan vid 15 l/s.
  • Enkel och tyst manövrering.
  • Fettfiltret är enkelt åtkomligt underifrån.
  • Låg ljudnivå och mycket god ljuddämpning.
  • Mönsterskyddad design.
  • Släckningsutrustning finns som tillval.
  • Konstruerad för brandskyddsmetoden ”Fläktar i drift”
Vid nyinstallation rekommenderas spiskåpa Pandora Green Flow 5.0

Pandora Spiskåpa


Pandora 1
Pandora 2
Pandora 3
Pandora 4
Pandora 5
Pandora 6
Pandora 7
Pandora 8
Pandora 9
Pandora 10

Stockholm

Solkraftsvägen 25
135 70 Stockholm
Telefon: 08 - 744 04 25

Kalmar

Franska vägen 8
393 56 Kalmar
Tel: 0480 - 156 61