Ny luftkylare NIMBUS-ECM

Vi kör nu igång tillverkningen av vår egen luftkylare NIMBUS-ECM. Det är en helt egen konstruktion som är anpassad till svenska förutsättningar. Dvs
  • Låg ljudnivå
  • Kylbatteri för våt och torr kylning samt för fjärrkyla.
  • Robust utförande med dränering i rostfritt och med stumt monterade rörändar.
  • Hölje som både är snyggt och lättmonterat.
  • Modern EC-motor som möjliggör ett stort flödesområde för varje storlek.
Fläkt med motor är framtagen tillsammans med Elco Motors, och hela apparaten är luft och ljudprovad i deras moderna lab.

Stockholm

Solkraftsvägen 25
135 70 Stockholm
Telefon: 08 - 744 04 25

Kalmar

Franska vägen 8
393 56 Kalmar
Tel: 0480 - 156 61