Aurora

I hotell ställs höga krav på låg ljudnivå, god kapacitet för snabb individuell temperaturanpassning, lång livslängd och enkel service. LGG Inneklimats fläktluftkylare AURORA uppfyller dessa krav.
Kyleffekt vid 20 dB(A) är hela 1,3 kW.
Aurora


Aurora 1
Aurora 2
Aurora 3
Aurora 4

Komplett apparat för hotell
Torr eller våt kylning
KB 7/12 ºC 2,1 kW
KB 7/17 ºC 1,9 kW
KB 14/18 ºC 1,3 kW

Stockholm

Solkraftsvägen 25
135 70 Stockholm
Telefon: 08 - 744 04 25

Kalmar

Franska vägen 8
393 56 Kalmar
Tel: 0480 - 156 61